Visie

In methodeschool XCL EigenWijs staat het kind centraal. Onze school zal haar eigen grenzen verleggen om  het kind optimaal voor te bereiden op de latere samenleving en op het  voortgezet onderwijs.

Onze school wil een gewone basisschool zijn waar elk kind op een eigen wijze en aangepast kader leert omgaan met medeleerlingen , leerkrachten en  leerstof.
Een school waar leerlingen op EIGEN WIJZE:
      - Ervaringsgericht leren
      - Zelfstandig worden
      - Verantwoordelijk worden
      - Met elkaar (samenwerken) in graadklassen
      - Experimenteren en ervaren
      - Goed (in je vel voelen)
      - Groeien