Onze school werkt volgens de daltonprincipes.
In XCL EigenWijs ligt de nadruk dan ook op de keuzevrijheid voor de kinderen, samenwerking met anderen en de ontwikkeling van de zelfstandigheid.
Hierbij staat het reflecteren van het eigen leerproces centraal om zo het kritisch denken te stimuleren.
 

Ervaringsgericht onderwijs

 • Warme klassfeer
 • Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
 • Afwisselende werkvormen
 • Ruimte voor keuzes

Reflecteren en evalueren

 • Zelfreflectie
 • Reflecteren over het leerproces
 • Kindcontacten (kopje-theegesprek)
 • Attitudes
 • Portfolio
 • Methodegebonden, genormeerde en gestandaardiseerde tests
 • Kwaliteitszorg

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

 • Eigenaarschap van leerproces
 • Zelfstandig taken plannen
 • Leren leren
 • Orde en netheid
 • Eigen werkplek kiezen
 • Gestructureerde vrijheid
 • Samen regels formuleren, bijsturen
 • Eten in de klas
 • Rust

Ouderparticipatie

 • onderwijsondersteunend: voorlezen, ondersteunen ateliers, zwemouders, …
 • actieve samenwerking: oudervereniging, vervoerouders, …

Samenwerken

 • Tussen de kinderen
 • Tussen de leerkrachten
 • Tussen de ouders
 • Op onze campus Xplus
 • Met andere participanten: de buurt, de bibliotheek, …

Structuur in de klas

 • duidelijke afspraken en klasregels
 • duidelijke planningsdocumenten
 • extra aandacht voor instructie
 • orde en netheid
 • leerlingen betrokken bij klasinrichting

 

Een kijkje in de kleuterklas

 • INLOOPMOMENT: vrije keuze: klas of speelplaats
 • KRINGMOMENT: kalenders, dagverloop, praatronde,…
 • ZELFSTANDIG WERK: hoekenwerk, projectwerk,…
 • KRINGMOMENT: reflectie

Een kijkje in de lagere school

 • INLOOPMOMENT: vrije keuze: klas of speelplaats
 • KRINGMOMENT: kalenders, dagverloop, praatronde,…
 • INSTRUCTIE
 • ZELFSTANDIG WERK
 • KEUZEOPDRACHTEN
 • PROJECTWERKING
 • KRINGMOMENT: reflectie

Kinderen ontwikkelen hun talenten

Aangepaste terminologie = toegankelijker voor kinderen

ontwikkelen_talenten_web.png