In methodeschool XCL EigenWijs staat het kind centraal. Onze school zal haar eigen grenzen verleggen om  het kind optimaal voor te bereiden op de latere samenleving en op het  voortgezet onderwijs.

Onze school wil een gewone basisschool zijn waar elk kind op een eigen wijze en aangepast kader leert omgaan met medeleerlingen , leerkrachten en  leerstof.
 

Ervaringsgericht onderwijs

 • Warme klassfeer
 • Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
 • Werken op het juiste niveau
 • Afwisselende werkvormen
 • Ruimte voor keuzes

Evalueren

 • Procesevaluatie
 • Attitudes
 • Portfolio
 • Methodegebonden toetsen
 • Genormeerde, gestandaardiseerde tests
 • Leerlingvolgsysteem
 • Kwaliteitszorg

Verantwoordelijkheid

 • Orde en netheid
 • Eigen werkplek kiezen
 • Gestructureerde vrijheid
 • Samen regels formuleren, bijsturen
 • Toiletbezoek
 • Geen rijvorming
 • Eten in de klas
 • Rust

Ouderparticipatie

 • onderwijsondersteunend: voorlezen, ondersteunen ateliers, …
 • actieve samenwerking: vriendenkring, vervoerouders, …

Samenwerken

 • Tussen de kinderen
 • Tussen de leerkrachten
 • Tussen de ouders
 • Met andere participanten: de buurt, de bibliotheek, …

Structuur in de klas

 • duidelijke afspraken en klasregels
 • duidelijke planningsdocumenten
 • extra aandacht voor instructie
 • orde en netheid
 • leerlingen betrokken bij klasinrichting

Een kijkje in de kleuterklas

 • INLOOPMOMENT: vrije keuze: klas of speelplaats
 • KRINGMOMENT: kalenders, dagverloop, praatronde,…
 • ZELFSTANDIG WERK: hoekenwerk, projectwerk,…
 • KRINGMOMENT: reflectie

Een kijkje in de lagere school

 • INLOOPMOMENT: vrije keuze: klas of speelplaats
 • KRINGMOMENT: kalenders, dagverloop, praatronde,…
 • INSTRUCTIE
 • ZELFSTANDIG WERK
 • KEUZEOPDRACHTEN
 • PROJECTWERKING
 • KRINGMOMENT: reflectie

Kinderen ontwikkelen hun talenten

Aangepaste terminologie = toegankelijker voor kinderen

ontwikkelen_talenten_web.png