Om onze werking te kunnen garanderen hebben wij een maximumcapaciteit van 24 leerlingen per geboortejaar.
Indien de maximumcapaciteit bereikt is kan u opteren voor op de wachtlijst te komen.
Deze wachtlijst is geldig gedurende het lopende schooljaar. 

Voor de instappers vindt er jaarlijks in maart een infoavond plaats. Meer info hieromtrent kan u terugvinden op onze facebookpagina.

Een inschrijving kan pas voldaan worden na een rondleiding waarin de specifieke werking van ons methodeonderwijs wordt toegelicht.
Tevens kan u dan een kijkje nemen hoe we de pijlers ZELFSTANDIGHEID, SAMENWERKEN en VERANTWOORDELIJKHEID in de praktijk omzetten. 
Indien u zich kan vinden binnen onze specifieke visie wordt u later uitgenodigd voor een intakegesprek met de zorgcoördinator en/of klasleerkracht. 

Voor meer info en/of een afspraak neem contact op via info@xcleigenwijs.be